Xin visa Nhật mất bao lâu

Xin visa đi nhật bản cho mục đích du lịch, công tác hay thăm thân sẽ mất khoảng thời gian là 8 ngày. Bạn cần chuẩn bị tốt hồ sơ xin visa

Xem chi tiết →