Thời gian trả kết quả xin visa tại Đại Sứ Quán Nhật Bản

Thời gian trả kết quả xin visa tại Đại Sứ Quán Nhật Bản

Thời gian trả kết quả visa Nhật Bản


Thời gian trả kết quả khi làm thủ tục hồ sơ xin visa tại Nhật Bản như sau:

- Nếu nộp tại ĐSQ hoặc Tổng lãnh sự quán Nhật Bản: 8 ngày làm việc tính từ ngày tiếp theo ngày nộp đơn xin (có trường hợp cần thời gian xem xét nhiều hơn 8 ngày làm việc).

- Thời gian xét duyệt nếu nộp thông qua Đại lý du lịch nhận ủy thác nghiệp vụ visa: 05 ngày làm việc tính từ ngày tiếp theo ngày nộp đơn xin.

 Ví dụ : - Nộp đơn xin cấp Visa sáng thứ Hai tuần này, trả kết quả vào chiều thứ Năm tuần tiếp theo

- Nộp đơn xin cấp Visa vào sáng thứ Ba tuần này, trả kết quả vào chiều thứ Sáu tuần tiếp theo

Tag:

Bình luận.